Contract met de aannemer

Afspraken aannemer

Als u aanpassingen wilt doen aan uw woning en u wilt hiervoor een aannemer inschakelen, dan is het verstandig om een aantal zaken van te voren af te spreken. Wanneer u alles vastlegt, heeft u de meeste zekerheid en komt u niet voor verrassingen te staan. Het is niet alleen voor u prettig, maar het geeft ook de aannemer een gezonde dosis werkdruk.

Prijsafspraken

Het is goed om van te voren een prijs af te spreken zodat u precies weet waar u aan toe bent. De aannemer berekent dan geen kosten per gewerkt uur, maar voor de hele klus. Dit zorgt ervoor dat de aannemer een prikkel heeft om het project zo efficiënt mogelijk af te ronden. Alleen als er werkzaamheden zijn die nog tijdens het proces worden aangegeven, kan dit voor extra kosten zorgen. Ook kan het van belang zijn om van te voren al een tekening, omschrijving of specificatie van het werk mee te nemen. Leg de klus hierna in detail vast, zodat het duidelijk is voor de aannemer wat er van hem verwacht wordt.

Fase

Wat betreft de betalingen en garanties hebben we ook nog een aantal tips voor u. Naast de hoogte van het bedrag dat u vastlegt in een contract, is het ook van belang om vast te leggen wanneer u dit bedrag betaalt. Het is gebruikelijk om bij grotere klussen per fase van de klus te betalen, dus wanneer een gedeelte af is. Het is niet wenselijk om vooraf te betalen. Spreek ook af wanneer het project opgeleverd moet worden. Zo voorkomt u dat er onnodig vertraging plaatsvindt op uw eigen planning. U kunt ook een boete vastleggen. Wettelijk is dit rond de 40 euro per dag, maar dit varieert naar klus en omstandigheden.

Voorwaarden

Weet u nog niet of de vergunning wordt afgegeven, de financiering rondkomt of wilt u om andere reden nog van het contract af? Zorg dan dat u ontbindende voorwaarden hebt vastgelegd. Een paar regels over het ontbinden van het contract onder behoud van een aantal voorwaarden, voorkomt problemen. Daarbij moet de aannemer zaken opnemen over zijn aansprakelijkheid wat betreft de oplevering van de klus. Het moet uiteraard volgens kwaliteitsstandaarden worden volbracht. U doet er goed aan om hier ook een en ander over vast te leggen bij het contract. Tot slotte kunt u zich indekken tegen faillissement van een aannemer. Er zijn altijd extra kosten betrokken bij een faillissement van de aannemer, omdat een ander de klus nu moet afmaken. Een deel van de kosten kunnen vergoed worden wanneer u hier een verzekering voor heeft.

« Terug naar pagina overzicht